Missie en visie

Missie

Ik wil mijn kennis, kunde en ervaring graag inzetten om jou sterker te maken. Ik vertel je niet wat je moet doen maar ik laat je zien wat het effect van jouw handelen is. En dat een kleine aanpassing daarin een groot verschil kan maken! Vervolgens geef ik je handvatten die je gericht in kunt zetten om waar gewenst je gedrag aan te passen, daarbij vertrouwend op je eigen capaciteiten en inzicht.

 

Visie

Onze maatschappij wordt steeds complexer, sneller en veeleisender en dat geldt ook voor het werk dat velen van ons doen. Cinnamon Training & Advies maakt jou graag sterker in je werk. Vandaar dat in mijn trainingen en coaching deze drie pijlers altijd terug te zien zijn:

Denken       je doet gerichte en toepasbare kennis op

Handelen    je oefent met de opgedane kennis

Voelen        je voelt hoe je groeit op een wijze die bij je past

Het doel is uiteindelijk altijd om jou van binnen uit sterker te maken; kennis en vaardigheden aan te leren die je met een goed gevoel zelfstandig toepast.