De kunst van het niet tevéél vragen stellen

“Wat is het probleem?” zei de jonge enthousiaste leidinggevende tegen haar nietwillende medewerker, “Vind je het spannend omdat het nieuw is? Of heb je een keer een lastige ervaring gehad en doe je het nou liever niet meer? Of ben je bang dat je het te druk krijgt?  De medewerker deed er het zwijgen toe. En hoe meer hij zweeg, hoe harder zij haar best deed om toch een antwoord te vinden. En toen zij tenslotte wanhopig vroeg of het dan misschien een idee was dat hij er een paar keer bij kwam zitten terwijl zij het deed, knikte hij; dat leek hem wel een goed idee.

Wat is hier aan de hand?

We hebben te maken met een enthousiaste en zeer goedbedoelende leidinggevende die graag haar medewerkers helpt. En we hebben te maken met een medewerker die iets niet doet wat hij wel zou moeten doen. De leidinggevende besloot het gesprek aan te gaan om te kijken waarom hij het niet deed en dus begon ze keurig met een open vraag: Wat is het probleem?

vraagtekensIn plaats van de medewerker de ruimte te geven om aan te geven wat er aan hand was, ging de leidinggevende nieuwe vragen stellen. Niet één, niet twee, maar wel drie of vier, en in een steeds hoger tempo. Was ze niet teveel vragen gaan stellen? Het gevolg: de medewerker kon achter over gaan leunen (bewust of onbewust). Hij hoefde immers alleen maar te wachten tot er een suggestie voorbijkwam die hem beviel.

De oorzaak van teveel vragen stellen

Door veel vragen achter elkaar te stellen geef je de ander niet de ruimte om zelf over het antwoord /  de oplossing na te denken. En ben je toevallig een hulpvaardige leidinggevende, dan betekent het vaak ook nog eens dat jij de aap op je schouders neemt; ik los het probleem van de ander wel op. Maar was dat ook je bedoeling?

De oplossing: niet teveel vragen stellenniet teveel vragen stellen

  • Stel je vraag. Daarmee bedoel ik één goede open vraag. Bijvoorbeeld: Hoe komt het dat het niet gelukt is?
  • Geef dan de ander de kans om te reageren.
  • En dan streng zijn voor jezelf: mond dicht en luisteren!
  • Pas als de ander uit gepraat is, stel jij weer een (1!) vraag.

Het blijkt maar weer; zoals het stellen van de juiste vragen een kunst is, is het stellen van niet te veel vragen ook een kunst. Vind je het toch moeilijk om het bij 1 vraag te laten? Lees dan ook eens mijn blog over de 4-seconden boost.

Vind je het moeilijk om informatie van de ander los te krijgen: mijn training Gesprekstechnieken leert je onder ander hoe je de juiste vragen stelt om veel informatie boven tafel te krijgen.