Trainingen

Gesprekstechnieken
Assertiviteit
Overige onderwerpen

De maatwerktrainingen en de adviezen van Cinnamon Training & Advies kenmerken zich door een praktische toepasbaarheid. Die wordt gerealiseerd door een grondige intake en op maat gemaakt oefenmateriaal. Een veilige leeromgeving is van belang zodat er ruimte is voor ieder’s persoonlijkheid. Met oog voor detail, humor en originaliteit probeer ik het leerrendement zo hoog mogelijk te krijgen. En natuurlijk helpt mijn ervaring en vooral mijn enthousiasme hierbij!

Een maatwerktraining van Cinnamon Training & Advies kent de volgende onderdelen:

  • intake met de opdrachtgever er bij voorkeur met (een deel van) de aanstaande cursisten;
  • trainingsvoorstel op maat;
  • uitvoering van de training;
  • waar gewenst voortgangsbesprekingen;
  • nabespreking
  • vervolgtraject op maat (terugkomdagen, intervisiebijeenkomsten, coaching on the job)
  • eventueel advies ten behoeve van borging van het geleerde.